Ống Nước & Phụ Kiện BMIC PEX

BMIC Pex pipes are the newest innovation in water pipes for residential homes and commercial buildings.

SM - Nối Ren Ngoài

GA-3813 - Nối Ren Ngoài

 

GA-3813 - Male Screw Straight Union

 

Kích Thước:

  • SM16-21 (ø1216 x M1/2")
  • SM16-27 (ø1216 x M3/4")
  • SM20-21 (ø1620 x M1/2")
  • SM20-27 (ø1620 x M3/4")
  • SM20-34 (ø1620 x M1")
  • SM25-21 (ø2025 x M1/2")
  • SM25-27 (ø2025 x M3/4")
  • SM25-34 (ø2025 x M1")
  • SM32-27 (ø2032 x M3/4")
  • SM32-34 (ø2032 x M1")
Cookies giúp chúng tôi dễ dàng hơn trong việc cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi. Với việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng cookie.
Ok