Ống Nước & Phụ Kiện BMIC PEX

BMIC Pex pipes are the newest innovation in water pipes for residential homes and commercial buildings.

BMICPEX - Ống Nước

BMICPEX - Ống Nước

 

GA-3818 - Pex-AL-Pex
GA-3818 - Pex-AL-Pex

Thông số kỹ thuật

NƯỚC LẠNH (TRẮNG hoặc XANH) NƯỚC NÓNG (ĐỎ)
Model Áp lực tối đa Đóng gói (m/cuộn) Model Áp lực tối đa Đóng gói (m/cuộn)
BMC16  ø1216 10 Bar @95°C 30m, 100m, 200m BMH16  ø1216 10 Bar @95°C 30m, 100m, 200m
BMC20  ø1620 10 Bar @95°C 30m, 100m, 200m BMH20  ø1620 10 Bar @95°C 30m, 100m, 200m
BMC25  ø2025 10 Bar @95°C 30m, 100m, 200m BMH25  ø2025 10 Bar @95°C 30m, 100m, 200m
BMC32  ø2632 10 Bar @95°C 30m, 100m BMH32  ø2632 10 Bar @95°C 30m, 100m

 

Cookies giúp chúng tôi dễ dàng hơn trong việc cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi. Với việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng cookie.
Ok