Cửa Cổng Tự Động

 

LA500UL

 

LA500UL

24VDC Residential/Light Commercial Linear Actuator

  • Rated for gates up to 18ft. or 1,600 lbs.
  • Battery backup up to 500 cycles.
  • Meets UL 325 Safety Standards.

 

Cookies giúp chúng tôi dễ dàng hơn trong việc cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi. Với việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng cookie.
Ok