Cửa Cổng Tự Động

 

RSL12UL

 

RSL12UL

Residential / Light Commercial Slide Gate Operator

  • Battery Backup up to 114 cycles.
  • Rated for gates up to 25ft. and 800 lbs.
  • Meets UL 325 Safety Standards.

 

Cookies giúp chúng tôi dễ dàng hơn trong việc cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi. Với việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng cookie.
Ok