• 146D Nguyen Dinh Chinh
    Ward 8 , Phu Nhuan Dist
    Ho Chi Minh City , Viet Nam
  • 092 290 8000
  • info@thegioivlxd.com.vn